Services

สบายสตูดิโอให้บริการถ่ายภาพ Pre Wedding , Wedding , ถ่ายภาพสินค้า และประเภทต่างๆ
รวมถึงให้บริการเช่าสตูดิโอ โดยมีแพ็คเกจดังนี้

 

Pre Wedding Package

 

 

Wedding Package

 

 

Rental Studio Package

 

หากลูกค้าสนใจแพ็คเกจถ่ายภาพ นอกเหนือจากที่มีอยู่ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง

Phone: 088-784-7718
Line ID : 7847718
FB : fb.com/sabuystudio